Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i FFN Internet Retail Holding AB

FFN Internet Retail Holding AB

FFN Internet Retail Holding AB
Karlavägen 50
114 49 Stockholm

Hemsida:

irh.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Internet Retail Holdings affärsidé är att förvärva och driva nischade e-handelsbolag.

Teckningsperiod:

31 mars 2014 - 25 april 2014

Lista:

Alternativa Listan

Emissionsbelopp:

11,62 Mkr

Teckningskurs:

10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

26 mars 2014

Värdering:

23,2 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2.

Post:

Övrigt:

FFN Internet Retail Holding börjar handlas på Alternativa under andra kvartalet 2014.

Uppdatering: Denna företrädesemission ställdes under april 2014 in. Företaget gör i stället en riktad emission på 4 miljoner aktier till 2,15 kr per aktie.

Uppdaterat: 2014-05-20

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss