Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i FDT System Holding AB

FDT System Holding AB

FDT System Holding AB
Asplyckegatan 15
294 34 Sölvesborg

Hemsida:

www.fdt.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

FDT tillhandahåller affärssystem (för daglig företagsadministration) och butiksdatasystem (för kontroll över butikens ekonomi) som förenklar och effektiviserar för butiker och butikskedjor samt små och medelstora företag inom tjänstesektor och tillverkande industri.

Teckningsperiod:

25 maj 2012 - 21 juni 2012

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

2 Mkr

Teckningskurs:

4,45 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 15,4 Mkr.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

Minimum 1000 aktier.

Övrigt:

Företaget planerar en listning av sina aktier på Aktietorget den 10 juli 2012.

Uppdatering: Teckningstiden förlängs till den 21 juni 2012.

Uppdaterat: 2012-06-11

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss