Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i FastTV net AB

FastTV net AB

FastTV net AB
Årstaängsv. 17 C
11743 Stockholm

Hemsida:

www.fasttv.net

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Bolagets affärsidé är att via bredbandsinfrastruktur erbjuda interaktiva tjänster och interaktiv underhållning på den skandinaviska marknaden. När den tekniska utvecklingen gör det möjligt kommer FAST TV att successivt övergå till att distribuera tjänster till PC-baserade enheter.

Teckningsperiod:

23 oktober 2007 - 6 november 2007

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

15 Mkr

Teckningskurs:

0,13 kr

Likviddag:

6 november 2007

Avstämningsdag:

17 oktober 2007

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 1:1

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss