Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i FastTV net AB

FastTV net AB

FastTV net AB
Årstaängsv. 17 C
11743 Stockholm

Hemsida:

www.fasttv.net

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Bolagets affärsidé är att via bredbandsinfrastruktur erbjuda interaktiva tjänster och interaktiv underhållning på den skandinaviska marknaden. När den tekniska utvecklingen gör det möjligt kommer FAST TV att successivt övergå till att distribuera tjänster till PC-baserade enheter.

Teckningsperiod:

3 september 2009 - 25 september 2009

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

9 Mkr

Teckningskurs:

0,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

9 september 2009

Värdering:

Pre-money 1,5 Mkr och post money 10,5 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 6:1. Aktieägare erhåller 6 teckningsrätter (FATV TR) per gammal aktie. En (1) teckningsrätt ger rätten att teckna en (1) nyemitterad aktie till kursen 0,50 SEK. (N 6:1 à 0,50 SEK).

Post:

Övrigt:

Handel med teckningsrätter ska äga rum den 11 september - 22 september 2009.

Uppdaterat: 2009-09-26

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss