Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i FastPartner AB

FastPartner AB

FastPartner AB
Sturegatan 38
114 36 Stockholm

Hemsida:

www.fastpartner.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Fastpartner är ett svenskt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar egna fastigheter, med fokus på kommersiella fastigheter framförallt i Stockholm och Gävle.

Teckningsperiod:

3 december 2019 - 11 december 2019

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

Omkring 730 Mkr

Teckningskurs:

84-88 kr per D-aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och utlandet.

Post:

Övrigt:

Grunderbjudandet omfattar upp till 7 000 000 D-aktier och erbjudandet kan komma att utökas med ytterligare upp till 1 500 000 D-aktier.

Erbjudandepriset och storleken på erbjudandet kommer att bestämmas genom ett anbudsförfarande (så kallat bookbuilding) och förväntas offentliggöras den 13 december 2019.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss