Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i FastPartner AB

FastPartner AB

FastPartner AB
Sturegatan 38
114 36 Stockholm

Hemsida:

www.fastpartner.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Fastpartner är ett svenskt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar egna fastigheter, med fokus på kommersiella fastigheter framförallt i Stockholm och Gävle.

Teckningsperiod:

12 december 2014 - 12 december 2014

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

65 Mkr

Teckningskurs:

377 kr per preferensaktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Placerad via en accelererad bookbuilding-process.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss