Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i FastPartner AB

FastPartner AB

FastPartner AB
Sturegatan 38
114 36 Stockholm

Hemsida:

www.fastpartner.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Fastpartner är ett svenskt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar egna fastigheter, med fokus på kommersiella fastigheter framförallt i Stockholm och Gävle.

Teckningsperiod:

16 maj 2013 - 29 maj 2013

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

505 Mkr

Teckningskurs:

293 kr per preferensaktie

Likviddag:

5 juni 2013

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktas till allmänheten i Sverige och till institutionella investerare.

Post:

Övrigt:

Uppdatering: Intresset är stort för emissionen av och FastPartner meddelade därför den 23 maj 2013 att teckningstiden för institutioner avslutas i förtid, den 23 maj klockan 17:00. Teckningstiden för privatpersoner ändras dock inte och är fortsatt den 29 maj klockan 17:00.

Uppdaterat: 2014-12-13

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss