Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Fastout Int. AB

Fastout Int. AB

Fastout Int. AB
Karlavägen 40
114 49 Stockholm

Hemsida:

www.fastout.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Fastout utvecklar tjänster inom virtual reality och interaktiva vyer, såsom 360 graders videos och bilder. Fastout Int. AB hette tidigare N. Venture 2 AB.

Teckningsperiod:

18 oktober 2017 - 1 november 2017

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

6,74 Mkr

Teckningskurs:

0,70 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

16 oktober 2017

Värdering:

40,46 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:6. Varje aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss