Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Fastout Int. AB

Fastout Int. AB

Fastout Int. AB
Karlavägen 40
114 49 Stockholm

Hemsida:

www.fastout.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Fastout utvecklar tjänster inom virtual reality och interaktiva vyer, såsom 360 graders videos och bilder. Fastout Int. AB hette tidigare N. Venture 2 AB.

Teckningsperiod:

20 september 2016 - 4 oktober 2016

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

10,5 Mkr

Teckningskurs:

1,30 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

15 september 2016

Värdering:

87 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:6.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är garanterad till 100 procent genom garantiåtaganden och teckningsförbindelser.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss