Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Fastilium Property Group AB

Fastilium Property Group AB

Fastilium Property Group AB
Hälsovägen 7
141 57 Huddinge

Hemsida:

www.fastilium.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Fastilium fokuserar internationellt på utveckling och förädling av
ändamålsenliga fastigheter, med initialt fokus på studentboenden. Fastilium Property Group AB hette tidigare ChronTech Pharma AB. ChronTech Pharma AB hette tidigare Tripep AB.

Teckningsperiod:

7 december 2009 - 21 december 2009

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

17,8 Mkr

Teckningskurs:

0,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

4 december 2009

Värdering:

Pre-money 17,8 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1

Post:

Övrigt:

Handel med teckningsrätter sker 7 – 16 december 2009.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss