Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Fastilium Property Group AB

Fastilium Property Group AB

Fastilium Property Group AB
Hälsovägen 7
141 57 Huddinge

Hemsida:

www.fastilium.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Fastilium fokuserar internationellt på utveckling och förädling av
ändamålsenliga fastigheter, med initialt fokus på studentboenden. Fastilium Property Group AB hette tidigare ChronTech Pharma AB. ChronTech Pharma AB hette tidigare Tripep AB.

Teckningsperiod:

25 augusti 2008 - 19 september 2008

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

16,1 Mkr

Teckningskurs:

2 kr per unit

Likviddag:

Teckningen genom betalning.

Avstämningsdag:

19 augusti 2008

Värdering:

16,1 Mkr pre-money och 32,2 Mkr post money, exklusive teckningsoptioner.

Villkor:

Företrädesrätt 1 unit per 1 befintlig aktie. 1 unit består av 1 aktie och 1 teckningsoption.

Post:

Övrigt:

Varje teckningsoption av Serie 3 ger rätt att teckna 1 ny aktie för 2 kr, mellan 3 november till 1 december 2008. Om alla teckningsoptioner används tillförs företaget ytterligare 16,1 Mkr. Uppdatering: Teckningsperioden förlängs från den 5 september till den 19 september.

Uppdaterat: 2008-09-05

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss