Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Fastilium Property Group AB

Fastilium Property Group AB

Fastilium Property Group AB
Hälsovägen 7
141 57 Huddinge

Hemsida:

www.fastilium.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Fastilium fokuserar internationellt på utveckling och förädling av
ändamålsenliga fastigheter, med initialt fokus på studentboenden. Fastilium Property Group AB hette tidigare ChronTech Pharma AB. ChronTech Pharma AB hette tidigare Tripep AB.

Teckningsperiod:

27 maj 2016 - 30 juni 2016

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

17,9 Mkr

Teckningskurs:

1,20 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

25 maj 2016

Värdering:

50,1 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 5:14. Aktieägare erhåller 5 teckningsrätter för varje 1 innehavd aktie. Det krävs 14 teckningsrätter för att teckna 1 aktie.

Post:

1 aktie.

Övrigt:

Uppdatering: Teckningstiden förlängd till den 30 juni 2016.

Uppdaterat: 2016-06-14

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss