Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Fastilium Property Group AB

Fastilium Property Group AB

Fastilium Property Group AB
Hälsovägen 7
141 57 Huddinge

Hemsida:

www.fastilium.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Fastilium fokuserar internationellt på utveckling och förädling av
ändamålsenliga fastigheter, med initialt fokus på studentboenden. Fastilium Property Group AB hette tidigare ChronTech Pharma AB. ChronTech Pharma AB hette tidigare Tripep AB.

Teckningsperiod:

11 september 2013 - 25 september 2013

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

Ca 3 Mkr för aktier + 6 Mkr för konvertibler

Teckningskurs:

0,03 kr per aktie, 0,06 kr per konvertibel

Likviddag:

Avstämningsdag:

9 september 2013

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt. En (1) befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt, avseende tecknandet av en aktie och en (1) uniträtt avseende tecknandet av ett konvertibelt förlagslån.

Post:

Övrigt:

Avstämningsdag för konvertibel är 10 september 2013 och teckningstid 12-25 september 2013.

Uppdaterat: 2013-09-09

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss