Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Fastilium Property Group AB

Fastilium Property Group AB

Fastilium Property Group AB
Hälsovägen 7
141 57 Huddinge

Hemsida:

www.fastilium.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Fastilium fokuserar internationellt på utveckling och förädling av
ändamålsenliga fastigheter, med initialt fokus på studentboenden. Fastilium Property Group AB hette tidigare ChronTech Pharma AB. ChronTech Pharma AB hette tidigare Tripep AB.

Teckningsperiod:

5 december 2011 - 19 december 2011

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

14,3 Mkr

Teckningskurs:

0,31 kr

Likviddag:

Utan företrädesrätt, enligt avräkningsn.

Avstämningsdag:

1 december 2011

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. (Exklusive vissa aktier, där ägarna har avtalat bort rätten att delta.)

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss