Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Fastilium Property Group AB

Fastilium Property Group AB

Fastilium Property Group AB
Hälsovägen 7
141 57 Huddinge

Hemsida:

www.fastilium.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Fastilium fokuserar internationellt på utveckling och förädling av
ändamålsenliga fastigheter, med initialt fokus på studentboenden. Fastilium Property Group AB hette tidigare ChronTech Pharma AB. ChronTech Pharma AB hette tidigare Tripep AB.

Teckningsperiod:

27 juli 2011 - 27 juli 2011

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

25 Mkr

Teckningskurs:

0,31 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 25 Mkr.

Villkor:

Riktad till en grupp investerare i vilken bland andra ingår Sunninghill Investments Ltd, Dr Simon Kukes, Dr Prem Lachman och styrelsens ordförande Thomas Lynch.

Post:

Övrigt:

Förutom denna riktade nyemission kommer ChronTech Pharma att genomföra två företrädesemissioner om totalt ca 63 miljoner aktier. Den första företrädesemissionen kommer att avse 22 miljoner aktier till emissionskursen 0,20 SEK. Den andra företrädesemissionen kommer att avse ca 41 miljoner aktier till emissionskursen 0,31 SEK. De 80 miljoner aktier som ges ut i den riktade nyemissionen kommer inte att medföra rätt att delta i dessa företrädesemissioner. ChronTech Pharmas styrelse kommer även att begära ett bemyndigande av den extra bolagsstämman att emittera upp till 10 miljoner aktier till emissionskursen 0,31 SEK och utan företrädesrätt för aktieägarna. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för ChronTech Pharma att omvandla ett bridgefinansieringslån om 500 000 USD till aktier.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss