Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Fastilium Property Group AB

Fastilium Property Group AB

Fastilium Property Group AB
Hälsovägen 7
141 57 Huddinge

Hemsida:

www.fastilium.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Fastilium fokuserar internationellt på utveckling och förädling av
ändamålsenliga fastigheter, med initialt fokus på studentboenden. Fastilium Property Group AB hette tidigare ChronTech Pharma AB. ChronTech Pharma AB hette tidigare Tripep AB.

Teckningsperiod:

12 oktober 2010 - 15 december 2010

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

23,7 Mkr

Teckningskurs:

0,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

7 oktober 2010

Värdering:

Pre-money 35,6 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 2:3

Post:

Övrigt:

Handel med teckningsrätter sker 12 – 26 oktober 2010.

Uppdatering: ChronTech Pharma förlänger teckningsperioden till den 15 december 2010.

Uppdatering: ChronTech fick bara in 5,5 Mkr av de 23,7 Mkr man ville ha. Företaget kallar därför till styrelsemöte för att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om olika former av nyemissioner, för att få in resterande kapital.

Uppdaterat: 2010-12-22

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss