Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Fastighets AB Trianon

Fastighets AB Trianon

Fastighets AB Trianon
Jöns Filsgatan 2
211 33 Malmö

Hemsida:

www.trianon.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framförallt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv.

Teckningsperiod:

27 november 2019 - 27 november 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

210 Mkr (+ 80 Mkr i befintliga aktier)

Teckningskurs:

100 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

3 436,6 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad emission via ett accelererat book building-förfarande anordnat av ABG Sundal Collier och Nordea Bank.

Post:

Övrigt:

Tecknades av bland annat Länsförsäkringar Fonder, Grenspecialisten och SEB Fonder.

"Mot bakgrund av det stora intresset från investerare och i syfte att ytterligare diversifiera aktieägarbasen och främja likviditeten i Trianons aktie inför det tidigare offentliggjorda och planerade listbytet till Nasdaq Stockholms huvudmarknad sålde styrelseordförande Mats Cederholm, styrelseledamot Jan Barchan och VD Olof Andersson, direkt och/eller genom bolag, sammanlagt 800 000 aktier av serie B på samma villkor som i Nyemissionen. Efter transaktionen kommer Mats Cederholm, Jan Barchan och Olof Andersson, direkt och/eller genom bolag, att inneha sammanlagt cirka 60 % av aktierna och cirka 71 % av rösterna i Trianon."

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss