Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Fastighets AB Balder

Fastighets AB Balder

Fastighets AB Balder
Vasagatan 54
411 37 Göteborg

Hemsida:

www.balder.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Fastighets AB Balder är ett fastighetsbolag som med lokal förankring skall möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg, Öresund samt på tillväxtorter.

Teckningsperiod:

23 september 2013 - 4 oktober 2013

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

1,15 miljarder kronor

Teckningskurs:

329 kr per preferensaktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till institutioner och allmänheten i Sverige.

Post:

10 preferensaktier per post, minimum 4 poster.

Övrigt:

Utdelning är 20 kr per år, med kvartalsvis utbetalning om 5 kr per preferensaktie. Företaget har rätt att lösa in preferensaktierna till 350 kr.

Uppdaterat: 2013-09-20

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss