Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Fastighets AB Balder

Fastighets AB Balder

Fastighets AB Balder
Vasagatan 54
411 37 Göteborg

Hemsida:

www.balder.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Fastighets AB Balder är ett fastighetsbolag som med lokal förankring skall möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg, Öresund samt på tillväxtorter.

Teckningsperiod:

17 maj 2013 - 17 maj 2013

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

160,5 Mkr

Teckningskurs:

321 kr per preferensaktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad nyemission.

Post:

Övrigt:

Swedbank har varit rådgivare i samband med nyemissionen.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss