Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Fastighets AB Balder

Fastighets AB Balder

Fastighets AB Balder
Vasagatan 54
411 37 Göteborg

Hemsida:

www.balder.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Fastighets AB Balder är ett fastighetsbolag som med lokal förankring skall möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg, Öresund samt på tillväxtorter.

Teckningsperiod:

27 maj 2011 - 7 juni 2011

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

850 - 1000 Mkr

Teckningskurs:

250 kr per preferensaktie

Likviddag:

13 juni 2011

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 26,6 miljarder kronor.

Villkor:

Större delen av emissionen riktar sig till institutioner. Den mindre delen vänder sig till allmänheten och aktieägare utan företrädesrätt. Emissionen gäller preferensaktier.

Post:

Övrigt:

Hela företrädesemissionen är garanterad genom teckningsförbindelser samt emissionsgarantier. Företaget utökar den institutionella delen av emissionen vilket utökar emissionen från 750 Mkr till 850 Mkr. Ytterligare utökning kan komma att ske upp till 1 miljard kronor.

Uppdaterat: 2016-05-30

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss