Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Fastighets AB Balder

Fastighets AB Balder

Fastighets AB Balder
Vasagatan 54
411 37 Göteborg

Hemsida:

www.balder.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Fastighets AB Balder är ett fastighetsbolag som med lokal förankring skall möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg, Öresund samt på tillväxtorter.

Teckningsperiod:

24 januari 2011 - 25 januari 2011

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

281,4 - 294,8 Mkr

Teckningskurs:

42 - 44 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 3,95 - 4,14 miljarder kronor.

Villkor:

Riktad till inhemska och internationella institutionella investerare.

Post:

Minsta post är 500.000 kr.

Övrigt:

Teckningskursen kommer att fastställas genom en så kallad bookbuilding-process inom prisintervallet 42 - 44 kronor per aktie, vilket motsvarar en rabatt om 6,7-2,2 procent jämfört med stängningskursen den 24 januari 2011, den sista handelsdagen före offentliggörandet av nyemissionen, och en rabatt om 3,0 procent till en premie om 1,7 procent jämfört den genomsnittliga volymviktade kursen under de senaste 30 handelsdagarna före offentliggörandet av nyemissionen. First Securities AS och Swedbank AB har anlitats för att sköta emissionen.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss