Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Eyeonid Technology AB

Eyeonid Technology AB

Eyeonid Technology AB
Bondegatan 30
116 33 Stockholm

Hemsida:

eyeonid.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Eyeonid utvecklar tjänster inom IT-säkerhet. Bolagets primära tjänst är scanning och bevakning för att föregå intrång på såväl privata som företags inloggningsuppgifter.

Teckningsperiod:

16 juni 2016 - 14 juli 2016

Lista:

Nordic MTF

Emissionsbelopp:

9,5 Mkr

Teckningskurs:

2,50 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

94 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktar sig till allmänheten och institutioner.

Post:

1000 aktier, dock minimum 2000 aktier.

Övrigt:

Eyeonid noterar sig på NGM Nordic-MTF under augusti 2016.

Eyeonid har erhållit teckningsförbindelser om 4 miljoner kronor och garantiåtaganden om 5,5 miljoner kronor, vilket motsvarar 100 procent av emissionslikviden.

Uppdaterat: 2016-06-27

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss