Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i ExpreS2ion Biotech Holding AB

ExpreS2ion Biotech Holding AB

ExpreS2ion Biotech Holding AB
Agern Allé 1
2970 Horsholm, Danmark

Hemsida:

www.expres2ionbio.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

ExpreS2ion Biotechnologies är en kontraktsutvecklare som specialiserar sig på utveckling av cell-linjer och processer baserade på Drosophila S2-celler.

Teckningsperiod:

8 juni 2016 - 22 juni 2016

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

18 Mkr

Teckningskurs:

5,90 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

33,5 Mkr pre-money.

Villkor:

Bred spridning prioriteras.

Post:

1 aktie, minimum 800 aktier.

Övrigt:

ExpreS2ion Biotech noteras på First North den 27 juli 2016.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 7,5 MSEK och garantiteckning om totalt 1 MSEK, totalt motsvarande cirka 48 procent av emissionsvolymen.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss