Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Exini Diagnostics AB

Exini Diagnostics AB

Exini Diagnostics AB
Scheelevägen 17, Beta 3
22370 Lund

Hemsida:

www.exini.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

EXINI, ett Lundaföretag från Ideon, erbjuder sjukvårdssektorn kvalificerade system för beslutsstöd, som skapar kostnadseffektiv sjukvård och ökad patientsäkerhet. Genom att ha försett systemet, som bygger på neurala nätvek, populärt kallat artificiell intelligens, med bilder som tolkats av internationellt välrenommerade auktoriteter inom olika diagnostikområden, har systemet lärt sig hur dessa tolkar bilderna och kan på egen hand ge diagnosförslag. Systemet används av 58% av alla Isotopkliniker i Sverige.

Teckningsperiod:

3 juni 2009 - 24 juni 2009

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

10 Mkr

Teckningskurs:

1,60 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 60,6 Mkr.

Villkor:

Ingen företrädesrätt.

Post:

2000 aktier, dvs 3200 kr.

Övrigt:

Exini planerar att noteras på Aktietorget den 10 augusti 2009.

Uppdaterat: 2009-06-04

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss