Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Exini Diagnostics AB

Exini Diagnostics AB

Exini Diagnostics AB
Scheelevägen 17, Beta 3
22370 Lund

Hemsida:

www.exini.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

EXINI, ett Lundaföretag från Ideon, erbjuder sjukvårdssektorn kvalificerade system för beslutsstöd, som skapar kostnadseffektiv sjukvård och ökad patientsäkerhet. Genom att ha försett systemet, som bygger på neurala nätvek, populärt kallat artificiell intelligens, med bilder som tolkats av internationellt välrenommerade auktoriteter inom olika diagnostikområden, har systemet lärt sig hur dessa tolkar bilderna och kan på egen hand ge diagnosförslag. Systemet används av 58% av alla Isotopkliniker i Sverige.

Teckningsperiod:

8 november 2012 - 21 november 2012

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

12,9 Mkr

Teckningskurs:

3,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

2 november 2012

Värdering:

Pre-money 25,8 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. För varje (1) innehavd aktie, erhålls en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Minst 1000 aktier vid teckning utan företrädesrätt.

Övrigt:

Emissionen är fullt garanterad genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden av huvudägaren Bo Håkansson, genom bolag.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss