Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Exini Diagnostics AB

Exini Diagnostics AB

Exini Diagnostics AB
Scheelevägen 17, Beta 3
22370 Lund

Hemsida:

www.exini.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

EXINI, ett Lundaföretag från Ideon, erbjuder sjukvårdssektorn kvalificerade system för beslutsstöd, som skapar kostnadseffektiv sjukvård och ökad patientsäkerhet. Genom att ha försett systemet, som bygger på neurala nätvek, populärt kallat artificiell intelligens, med bilder som tolkats av internationellt välrenommerade auktoriteter inom olika diagnostikområden, har systemet lärt sig hur dessa tolkar bilderna och kan på egen hand ge diagnosförslag. Systemet används av 58% av alla Isotopkliniker i Sverige.

Teckningsperiod:

2 mars 2011 - 17 mars 2011

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

17,6 Mkr

Teckningskurs:

0,60 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

25 februari 2011

Värdering:

Pre-money 26,4 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 2:3. 3 befintliga aktier i EXINI berättigar till 2 teckningsrätter. 1 teckningsrätt berättigar till teckning av 1 ny aktie i EXINI.

Post:

Minsta teckningspost utan företräde är 2000 aktier.

Övrigt:

Huvudägaren Bo Håkansson, med ett totalt innehav om 42,4% genom Farstorp Invest AB, ser ett långsiktigt ägande i EXINI och har förbundit sig att teckna sin pro rata andel i nyemissionen. Farstorp Invest AB har även förbundit sig att teckna i emissionen i det fall aktieägare inte anmäler sitt intresse. Totalt uppgår erhållna teckningsförbindelser och garantiåtagande till 17,6 MSEK motsvarande 100 procent av nyemissionen.

Uppdaterat: 2016-05-28

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss