Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i ExeoTech Invest AB

ExeoTech Invest AB

ExeoTech Invest AB
Dalvägen 16, 3 tr
169 56 Solna

Hemsida:

www.exeotech.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

ExeoTech Invest skall i första hand investera i hel- eller delägda rörelsedrivande bolag inom tillverkning, handel och logistik och med tonvikt på livsmedel. ExeoTech Invest AB hette tidigare C2SAT holding AB

Teckningsperiod:

6 mars 2007 - 20 mars 2007

Lista:

NGM Equity

Emissionsbelopp:

51,3 Mkr

Teckningskurs:

0,65 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

1 mars 2007

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 1:2

Post:

Övrigt:

Handel i betalda tecknade aktier 6 mars 2007 – till dess att emissionen registrerats vid Bolagsverket. Handel med teckningsrätter 6 mars – 15 mars 2007.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss