Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i ExeoTech Invest AB

ExeoTech Invest AB

ExeoTech Invest AB
Dalvägen 16, 3 tr
169 56 Solna

Hemsida:

www.exeotech.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

ExeoTech Invest skall i första hand investera i hel- eller delägda rörelsedrivande bolag inom tillverkning, handel och logistik och med tonvikt på livsmedel. ExeoTech Invest AB hette tidigare C2SAT holding AB

Teckningsperiod:

7 januari 2009 - 23 januari 2009

Lista:

NGM Equity

Emissionsbelopp:

29,6 Mkr

Teckningskurs:

0,25 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

29 december 2008

Värdering:

Pre-money 59,2 Mkr och 88,7 Mkr post money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. För varje tecknad och betald aktie ingår även en teckningsoption.

Post:

Övrigt:

Uppdaterat: 2008-12-21

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss