Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i ExeoTech Invest AB

ExeoTech Invest AB

ExeoTech Invest AB
Dalvägen 16, 3 tr
169 56 Solna

Hemsida:

www.exeotech.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

ExeoTech Invest skall i första hand investera i hel- eller delägda rörelsedrivande bolag inom tillverkning, handel och logistik och med tonvikt på livsmedel. ExeoTech Invest AB hette tidigare C2SAT holding AB

Teckningsperiod:

12 november 2012 - 12 november 2012

Lista:

Nordic MTF

Emissionsbelopp:

1,8 Mkr

Teckningskurs:

4,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Kvittningsemission. Riktad emission av aktier till fem (5) fordringsägare om cirka 0,4 miljoner aktier där betalning erläggs genom kvittning av fordringar om cirka 1,8 Mkr.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss