Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Excito Electronics AB

Excito Electronics AB

Excito Electronics AB
Krossverksgatan 3
21616 Limhamn

Hemsida:

www.excito.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Excito är ett globalt konsumentelektronikföretag inom sin nisch, med försäljning i 48 länder. Bolaget har en unik möjlighet att ta en internationell position på marknaden för ITinfrastruktur i hemmet. Excito är idag framför allt aktiv på den nordiska, tyska och engelska marknaden men har även försäljning av produkterna online.

Teckningsperiod:

8 juni 2011 - 7 juli 2011

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

9 Mkr

Teckningskurs:

5,40 kr

Likviddag:

13 juli 2011

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 24,9 Mkr.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

Övrigt:

Företaget listas på Aktietorget den 25 juli 2011.

Uppdatering: Excito förlänger teckningstiden till den 7 juli. Bolaget listas den 3 augusti 2011.

Uppdaterat: 2011-06-27

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss