Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Eurovip Group AB

Eurovip Group AB

Eurovip Group AB
Årstaängsvägen 17C
10074 Stockholm

Hemsida:

www.eurovipgroup.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Eurovip Group utvecklar tekniska lösningar för lojalitetsprogram, bonusfördelning m.m. samt bedriver telekomverksamhet genom dotterbolag i Europa och Asien.

Teckningsperiod:

15 mars 2010 - 31 mars 2010

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

3 Mkr

Teckningskurs:

0,12 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

8 mars 2010

Värdering:

Pre-money 1,5 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 2:1. Aktieägare erhåller 2 teckningsrätter A eller B för 1 aktie A eller B de innehar i bolaget. För förvärv av 1 ny aktie erfordras 1 teckningsrätt.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss