Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i European Institute of Science AB

European Institute of Science AB

European Institute of Science AB
Scheelevägen 19 F
223 70 Lund

Hemsida:

www.euris.org

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

European Institute of Science:s affärsidé är att kommersiellt exploatera medicinteknisk- samt bioteknisk forskning. Genereringen av nuvarande och framtida intäkter till bolaget sker genom royaltyintäkter samt genom försäljning av egna produkter, licenser samt andelar i bolagsportföljen. Dessutom innefattar affärsidén att med egen affärs- och forskningskompetens erbjuda aktieägarna i European Institute of Science direkta investeringsmöjligheter, alternativt riskspridning genom indirekt ägande, i växande och på sikt vinstgenererande medicintekniska och biotekniska företag.

Teckningsperiod:

5 oktober 2018 - 19 oktober 2018

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

9 Mkr

Teckningskurs:

0,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

28 september 2018

Värdering:

6,9 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 13:10.

Post:

Övrigt:

Uppdaterat: 2018-09-20

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss