Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Eurolandcom AB

Eurolandcom AB
Kronhusgatan 2 B
41113 Göteborg

Hemsida:

www.euroland.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Euroland.com är en internationell aktieportal.

Teckningsperiod:

7 september 2009 - 6 oktober 2009

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

5.9 Mkr

Teckningskurs:

14,75 kr

Likviddag:

2009-10-09

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

För varje post du tecknar i emissionen (en post är 200 st B-aktier) erhåller du en köpotion. Varje köpoption ger dig rätt att köpa 100 aktier för 2,75 kr per aktie. Optionen kan du utnyttja till och med 31 december 2010.

Post:

200 st B-aktier

Övrigt:

Före emissionen finns det total 6.363.300 aktier i bolaget, varav 2.500.000 st är A-aktier med röstvärde motsvarande 10 per aktie samt 3.863.300 B-aktier med ett röstvärde motsvarande 1 per aktie.

Uppdaterat: 2009-09-20

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss