Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Eurolandcom AB

Eurolandcom AB
Kronhusgatan 2 B
41113 Göteborg

Hemsida:

www.euroland.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Euroland.com är en internationell aktieportal.

Teckningsperiod:

9 juni 2008 - 30 juni 2008

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

4,2 Mkr

Teckningskurs:

12,75 kr

Likviddag:

2008-07-03

Avstämningsdag:

Värdering:

74,8 Mkr före nyemissionen enligt emissionsvillkoren.

Villkor:

Post:

200 aktier

Övrigt:

För varje post om 200 aktier erhålls 2 st köpoption med rätt att teckna 50 st aktier för 4,50 kr/st, fram till och med 31 december 2009.

Bolaget planerar att notera sig på Nordic MTF.

Före nyemissionen finns totalt 5870000 aktier, varav 2500000 är A-aktier med ett röstvärde motsvarande 10 per aktie samt 3370000 är B-aktier med ett röstvärde motsvarande 1 per aktie.

Uppdaterat: 2008-06-15

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss