Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Eurolandcom AB

Eurolandcom AB
Kronhusgatan 2 B
41113 Göteborg

Hemsida:

www.euroland.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Euroland.com är en internationell aktieportal.

Teckningsperiod:

1 januari 2015 - 31 januari 2015

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

5,4 Mkr

Teckningskurs:

0,45 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

50 Mkr pre-money.

Villkor:

Först till kvarn-principen. För varje tecknad post aktier måste även pengar lånas ut.

Post:

10 000 aktier, dvs 4500 kr + utlåning av 2400 kr per tecknad post.

Övrigt:

Datum för teckning är ungefärliga.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss