Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Eurolandcom AB

Eurolandcom AB
Kronhusgatan 2 B
41113 Göteborg

Hemsida:

www.euroland.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Euroland.com är en internationell aktieportal.

Teckningsperiod:

9 maj 2011 - 31 maj 2011

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

5,9 Mkr

Teckningskurs:

14,75 kr

Likviddag:

8 juni 2011

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 96 Mkr.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

Minimum 200 aktier.

Övrigt:

För varje post om 200 aktier man tecknar erhåller man 1 köpoption, som ger rätt att teckna 100 aktier för 2,75 kr styck fram till och med den 31 december 2011.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss