Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Eurocine Vaccines AB

Eurocine Vaccines   AB

Eurocine Vaccines AB
Fogdevreten 2
17177 Stockholm

Hemsida:

www.eurocine.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Eurocine utvecklar patentskyddade nasala vacciner som möter viktiga medicinska behov, såsom vacciner mot influensa och HIV. Eurocine kommer att licensiera sina patentskyddade vacciner till internationella utvecklings- och marknadsbolag mot betalning vid signering, uppnådda milstolpar och royalties.

Teckningsperiod:

19 februari 2010 - 5 mars 2010

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

9,7 Mkr

Teckningskurs:

23 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

16 februari 2010

Värdering:

Pre-money 194,6 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:20

Post:

Övrigt:

Uppdaterat: 2010-02-16

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss