Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Eurocine Vaccines AB

Eurocine Vaccines   AB

Eurocine Vaccines AB
Fogdevreten 2
17177 Stockholm

Hemsida:

www.eurocine.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Eurocine utvecklar patentskyddade nasala vacciner som möter viktiga medicinska behov, såsom vacciner mot influensa och HIV. Eurocine kommer att licensiera sina patentskyddade vacciner till internationella utvecklings- och marknadsbolag mot betalning vid signering, uppnådda milstolpar och royalties.

Teckningsperiod:

11 oktober 2007 - 26 oktober 2007

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

27,1 Mkr

Teckningskurs:

16 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

9 oktober 2007

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 1:4

Post:

Övrigt:

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden finns för 80,3 % av emissionen.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss