Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Eurocine Vaccines AB

Eurocine Vaccines   AB

Eurocine Vaccines AB
Fogdevreten 2
17177 Stockholm

Hemsida:

www.eurocine.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Eurocine utvecklar patentskyddade nasala vacciner som möter viktiga medicinska behov, såsom vacciner mot influensa och HIV. Eurocine kommer att licensiera sina patentskyddade vacciner till internationella utvecklings- och marknadsbolag mot betalning vid signering, uppnådda milstolpar och royalties.

Teckningsperiod:

28 november 2017 - 12 december 2017

Lista:

Aktietorget

Emissionsbelopp:

41,7 Mkr

Teckningskurs:

2,34 kr per aktie och unit

Likviddag:

Avstämningsdag:

24 november 2017

Värdering:

125,1 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:3. För varje 1 innehavd aktie erhålls 1 uniträtt. 3 uniträtter ger rätt att teckna 1 ny unit. 1 unit består av 1 aktie samt 1 teckningsoption.

Post:

Övrigt:

Varje teckningsoption ger rätt att teckna 1 ny aktie i bolaget till en teckningskurs per aktie som motsvarar 70 % av volymvägt genomsnitt av börskursen för bolagets aktie under perioden 12-23 november 2018. Med hänvisning till gällande lagstiftning får teckningskursen dock inte understiga aktiens kvotvärde vid tidpunkten för aktieteckning. Teckning med stöd av teckningsoptionerna sker under perioden 26 november - 7 december 2018.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss