Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Eurocine Vaccines AB

Eurocine Vaccines   AB

Eurocine Vaccines AB
Fogdevreten 2
17177 Stockholm

Hemsida:

www.eurocine.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Eurocine utvecklar patentskyddade nasala vacciner som möter viktiga medicinska behov, såsom vacciner mot influensa och HIV. Eurocine kommer att licensiera sina patentskyddade vacciner till internationella utvecklings- och marknadsbolag mot betalning vid signering, uppnådda milstolpar och royalties.

Teckningsperiod:

14 april 2015 - 28 april 2015

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

23,1 Mkr

Teckningskurs:

2,65 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

10 april 2015

Värdering:

35 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 2:3.

Post:

Övrigt:

Emissionen är i sin helhet säkerställd genom garantiåtaganden.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss