Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Eurocine Vaccines AB

Eurocine Vaccines   AB

Eurocine Vaccines AB
Fogdevreten 2
17177 Stockholm

Hemsida:

www.eurocine.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Eurocine utvecklar patentskyddade nasala vacciner som möter viktiga medicinska behov, såsom vacciner mot influensa och HIV. Eurocine kommer att licensiera sina patentskyddade vacciner till internationella utvecklings- och marknadsbolag mot betalning vid signering, uppnådda milstolpar och royalties.

Teckningsperiod:

11 februari 2014 - 11 februari 2014

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

7,65 Mkr

Teckningskurs:

6,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

77,3 Mkr pre-money och 85 Mkr post money.

Villkor:

Riktad till en ej namngiven amerikansk institutionell investerare.

Post:

Övrigt:

Teckningen motsvarar 9 % av företaget efter genomförd emission.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss