Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Eurocine Vaccines AB

Eurocine Vaccines   AB

Eurocine Vaccines AB
Fogdevreten 2
17177 Stockholm

Hemsida:

www.eurocine.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Eurocine utvecklar patentskyddade nasala vacciner som möter viktiga medicinska behov, såsom vacciner mot influensa och HIV. Eurocine kommer att licensiera sina patentskyddade vacciner till internationella utvecklings- och marknadsbolag mot betalning vid signering, uppnådda milstolpar och royalties.

Teckningsperiod:

17 januari 2011 - 31 januari 2011

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

21,1 Mkr

Teckningskurs:

19 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

12 januari 2011

Värdering:

Pre-money 168,8 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:8.

Post:

Övrigt:

Teckningförbindelse från huvudägaren Pär Thuresson har lämnats om teckning om totalt 53 375 aktier, motsvarande cirka 1,01 Mkr eller cirka 4,8 % av det totala emissionsbeloppet. Garantiåtaganden som säkerställer att emissionen tecknas till lägst 15 Mkr har erhållits från ett konsortium bestående av nya investerare samt befintliga aktieägare. Handel med teckningsrätter 17 januari - 26 januari 2011.

Uppdaterat: 2016-05-28

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss