Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Etrion Corporation

Etrion Corporation

Etrion Corporation
5 chemin de la Pallanterie
1222 Vésenaz, Schweiz

Hemsida:

www.etrion.ch

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Etrion Corporation är ett kanadensiskt energibolag med bas i Schweiz. Företaget är fokuserat på att bygga, äga och driva kraftverk för el, baserat på förnyelsebara energikällor som så som olika former av solenergi och vindkraft.

Teckningsperiod:

17 januari 2014 - 20 januari 2014

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

80 MUSD

Teckningskurs:

4,15 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Private placement via bookbuilding.

Post:

Övrigt:

Intresset var stort enligt Etrion, och emissionsvolymen höjdes från 60 till 80 MUSD.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss