Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Etikinvest AB

Etikinvest AB

Etikinvest AB
Steningevägen 5, lgh 1603
120 39 Årsta

Hemsida:

www.etikinvest.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Etikinvest affärsidé är att skapa ett etiskt börsnoterat investmentbolag för både privata investerare och fonder som kan slussaskapitel till hållbara framtidsföretag utanför börsen.

Teckningsperiod:

22 oktober 2017 - 22 december 2017

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

7,5 Mkr

Teckningskurs:

3000 kr per unit / 125 kr per aktie

Likviddag:

22 januari 2018

Avstämningsdag:

Värdering:

5,86 Mkr pre-money.

Villkor:

Post:

Minimum 2 units för de som inte redan är ägare.

Övrigt:

Emissionskurs för teckningsoptionerna oavsett serie är 25 kronor, emissionskurs för aktierna är 125 kronor.

1 unit består av 2 teckningsoptioner i serie A, 3 teckningsoptioner i serie B och 23 aktier i serie B.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss