Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i EQL Pharma AB

EQL Pharma AB

EQL Pharma AB
Traktorvägen 11
226 60 Lund

Hemsida:

eqlpharma.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

EQL Pharma utvecklar och säljer generika, vilket är läkemedel som är likvärdiga med originalläkemedel vars patent har löpt ut. Bolaget är verksamt på den nordiska marknaden och är nischat mot läkemedel som är stora i Norden men begränsade i övriga delar av världen.

Teckningsperiod:

22 september 2015 - 22 september 2015

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

32,5 Mkr

Teckningskurs:

5 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

82,6 Mkr pre-money, exkl utestående teckningsoptioner.

Villkor:

Riktad till Cadila Pharmaceuticals dotterbolag Satellite Overseas Ltd.

Post:

Övrigt:

Med investeringen följer även teckningsoptioner på 2 miljoner aktier till strikekursen 6,5 SEK med teckningstid 1:a april till 15:e december 2016. Teckningsoptionen är utställd till Cadilas helägda bolag Satellite Overseas Limited.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss