Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i EQL Pharma AB

EQL Pharma AB

EQL Pharma AB
Traktorvägen 11
226 60 Lund

Hemsida:

eqlpharma.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

EQL Pharma utvecklar och säljer generika, vilket är läkemedel som är likvärdiga med originalläkemedel vars patent har löpt ut. Bolaget är verksamt på den nordiska marknaden och är nischat mot läkemedel som är stora i Norden men begränsade i övriga delar av världen.

Teckningsperiod:

26 augusti 2014 - 11 september 2014

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

7,9 Mkr + 2,1 Mkr

Teckningskurs:

7 kr per unit (3,50 kr per aktie)

Likviddag:

Avstämningsdag:

21 augusti 2014

Värdering:

70,8 Mkr pre-money, exkl teckningsoptioner.

Villkor:

Företrädesrätt 2:12. Tolv (12) befintliga aktier i EQL Pharma ger rätt att teckna en (1) Unit, bestående av två (2) nya aktier och en (1) teckningsoption.

Post:

Övrigt:

Emissionen omfattas till 100 procent av tecknings- och garantiförbindelser från huvudägare, styrelseledamöter och övriga investerare.

Vid stor intresse kan EQL även använda en övertilldelningsoption på 2,1 Mkr.

Uppdaterat: 2014-07-23

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss