Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i EQL Pharma AB

EQL Pharma AB

EQL Pharma AB
Traktorvägen 11
226 60 Lund

Hemsida:

eqlpharma.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

EQL Pharma utvecklar och säljer generika, vilket är läkemedel som är likvärdiga med originalläkemedel vars patent har löpt ut. Bolaget är verksamt på den nordiska marknaden och är nischat mot läkemedel som är stora i Norden men begränsade i övriga delar av världen.

Teckningsperiod:

5 november 2013 - 19 november 2013

Lista:

Aktietorget

Emissionsbelopp:

8 Mkr

Teckningskurs:

25 kr per unit (5 kr per aktie)

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

59,4 Mkr pre-money.

Villkor:

Öppen för allmänheten och tillräcklig spridning för notering ska uppnås. Se memorandumet för närmare detaljer.

Post:

Minimum 200 units.

Övrigt:

En unit består av 5 aktier och 2 teckningsoptioner.

Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en kurs om 7,00 kr. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum från och med den 9 september 2014 till och med den 30 september 2014 (med samtidig kontant betalning senast klockan 15.00 den 30 september 2014).

EQL Pharma är godkänt för listning på Aktietorget, vilken kommer att ske när emissionen är genomförd.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss