Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Episurf Medical AB

Episurf Medical AB

Episurf Medical AB
Roslagstullsbacken 11
11421 Stockholm

Hemsida:

www.episurf.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Medicintekniskt forskningsbolag som utvecklar implantat för att användas av de som har broskskador, artros, i knäna.

Teckningsperiod:

19 mars 2020 - 2 april 2020

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

51,15 Mkr

Teckningskurs:

1,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

16 mars 2020

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 3:8. För en (1) befintlig aktie erhålles tre (3) teckningsrätter. Åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är 100 procent säkerställd genom teckningsförbindelser, garantiåtaganden och avsiktsförklaringar. Teckningsförbindelser har lämnats av Bolagets större aktieägare däribland LMK Forward AB, Venture Holding Sàrl, och Sacajo Investments LLC. Totalt uppgår teckningsåtaganden till cirka 27 procent av Företrädesemissionen. Deltagarna i den Riktade emissionen har utfärdat vederlagsfria garantiåtaganden och avsiktsförklaringar motsvarande cirka 73 procent av Företrädesemissionen, av vilka cirka 69 procent är garantiåtaganden och cirka 4 procent är avsiktsförklaringar.

Förutom denna företrädesemission gör Episurf Medical även en riktad emission.

Uppdaterat: 2020-03-19

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss