Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Episurf Medical AB

Episurf Medical AB

Episurf Medical AB
Roslagstullsbacken 11
11421 Stockholm

Hemsida:

www.episurf.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Medicintekniskt forskningsbolag som utvecklar implantat för att användas av de som har broskskador, artros, i knäna.

Teckningsperiod:

15 maj 2019 - 29 maj 2019

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

98,3 Mkr

Teckningskurs:

1,40 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

14 maj 2019

Värdering:

49,15 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 2:1. För varje A-aktie respektive B-aktie som innehas på avstämningsdagen erhåller aktieägaren två (2) teckningsrätter av serie A respektive serie B. En (1) teckningsrätt av serie A berättigar till teckning av en (1) A-aktie och en (1) teckningsrätt av serie B berättigar till teckning av en (1) B-aktie.

Post:

Övrigt:

Emissionen är till cirka 70,0 procent säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden, motsvarande ett belopp om 68,8 MSEK. Därutöver har avsiktsförklaringar erhållits från befintliga ägarna Rhenman Partners Asset Management AB och en småbolagsfond ägd av ett svenskt pensionsbolag att teckna aktier upp till sina pro rata andelar. Teckningsförbindelser, garantiåtaganden och avsiktsförklaringar uppgår totalt till cirka 76,0 MSEK.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss