Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Episurf Medical AB

Episurf Medical AB

Episurf Medical AB
Roslagstullsbacken 11
11421 Stockholm

Hemsida:

www.episurf.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Medicintekniskt forskningsbolag som utvecklar implantat för att användas av de som har broskskador, artros, i knäna.

Teckningsperiod:

25 maj 2011 - 9 juni 2011

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

48,6 Mkr

Teckningskurs:

1,90 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

23 maj 2011

Värdering:

Pre-money 24,3 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 2:1, för respektive A- och B-aktie.

Post:

Övrigt:

Nyemissionen kommer vara fullt ut garanterad genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden från vissa befintliga aktieägare. Episurf byter även lista, från Aktietorget till First North den 22 juni 2011.

Uppdaterat: 2011-05-23

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss